श्रीअरविंद व श्रीमाताजी यांच्या संबंधी इतरही काही उपयुक्त संकेतस्थळे आहेत,

वाचकांच्या सोयीसाठी इथे त्यांचे संदर्भ-दुवे देत आहोत.

 • In Search of The Mother

  जीवनातील व्यावहारिक बाबींवर आधारित  प्रश्नांवर त्वरित मार्गदर्शन मिळण्याचे एक ठिकाण

  विविध online सेवांचे माहेरघर

 • Mother and Sriaurobindo

  विविध भाषांमधील प्रकाशित ग्रंथ एका जागी मिळण्याची सोय.

  श्रीअरविंद आश्रमातील साधकांच्या मुलाखती

  श्रीअरविंद व श्रीमाताजी यांच्या विचारांवर आधारित व्याख्याने व अन्यही बरेच काही

 • Auro Music

  श्रीअरविंद व श्रीमाताजी यांच्याशी संबंधित संगीत-विश्व