एकसारख्या असणाऱ्या इच्छा आणि आवेग यांच्यामध्ये ‘प्राणिक संपर्क’ (Vital contact) घडून येतो किंवा परस्परांना पूरक ठरण्यासाठी आणि एकमेकांना अधिक उन्नत करण्यासाठी त्यांचे एकत्र येणे क्रमप्राप्त असते.

आध्यात्मिक आकांक्षांच्या अभिसरणातून ‘आंतरात्मिक संपर्क’ (Psychic contact) घडून येतो.

समानधर्मा किंवा परस्परपूरक मानसिक क्षमता व आवडीनिवडी यांमधून ‘मानसिक संपर्क’ (Mental contact) निर्माण होतो.

सर्वसाधारणपणे, जर कोणत्याही एका प्रकाराचे प्राबल्य हे स्पष्टपणे प्रस्थापित झालेले नसेल तर भौतिक कारणांसाठी जे आपल्या निकट आलेले आहेत त्यांना आपण भौतिक मदत देऊ शकतो आणि तशी ती दिली पाहिजे.

– श्रीमाताजी
(CWM 02 : 72)

श्रीमाताजी