श्रीमाताजी यांचे काही प्रकाशित निवडक ग्रंथ
ग्रंथाचे नाव अनुवादक / संपादक पृष्ठसंख्या ISBN No
शिक्षण – भाग ०१ श्रीमती विमल भिडे ९६
शिक्षण – भाग ०२  श्रीमती विमल भिडे ११९
विचार शलाका श्री भा.द.लिमये व श्रीमती विमल भिडे ३५ 81-7058-224-5
प्रार्थना आणि ध्यान (निवडक) श्रीमती विमल भिडे ६६ 978- 81-7058-241-0
श्रीमाताजींची उत्तरे – भाग ०१  श्रीमती विमल भिडे ९९
श्रीमाताजींची प्रवचने (१९३०-३१) श्री भा.द.लिमये व श्रीमती विमल भिडे ७७ 81-7058-211-3
सत्यगिरीचे आरोहण (नाटक) श्रीमती विमल भिडे ३०
चार तपस्या आणि चार मुक्ती श्रीमती विमल भिडे ६८
श्रीमातृ-वाकसुधा श्री.अ.द.सावर्डेकर ४१
श्रीमातृ-दर्शन (श्रीमाताजींचे अल्प चरित्र आणि विविध आठवणी) भा.द.लिमये व श्रीमती विमल भिडे 81-7058-703-4