चैत्य पुरुषाच्या शोधात

 • अभीप्सा आणि चैत्य उपस्थिती
 • अस्तित्वाचे एकीकरण
 • आत्मा व चैत्य पुरुष यातील फरक
 • ईश्वराशी एकरूप होण्याची निकड
 • खरे वैभव
 • चैत्य अग्नी
 • चैत्य अस्तित्वाचा शोध
 • चैत्य अस्तित्वात जीवन जगणे
 • चैत्य पुरुष आणि मानवी प्रगती
 • चैत्य पुरुष जागृत होणे आणि पुढे येणे यातील फरक
 • चैत्य पुरुष पुढे आणण्यासाठी करावयाची साधना
 • चैत्य पुरुष पुढे आल्याची लक्षणं
 • चैत्य पुरुषाचे कार्य
 • चैत्य पुरुषाचे विकसन
 • चैत्य पुरुषाचे साधनेमधील योगदान
 • चैत्य पुरुषाचे स्वरूप
 • चैत्य पुरुषाच्या संपर्कात येणे
 • चैत्य पुरुषाशी जागृत संपर्क
 • चैत्य पुरुषाशी जोडणारा एक खात्रीशीर धागा
 • चैत्य लक्षणाचे दर्शन
 • चैत्य व्यक्तिमत्त्वाचा विकास
 • चैत्य शिक्षणाचा आरंभबिंदू
 • चैत्य साधना
 • जाणिवेमध्ये परिवर्तन कसे करावे?
 • निष्पाप बालकं आणि चैत्य पुरुष
 • परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा आणि चैत्य पुरुष
 • बालकासमान विश्वास
 • भक्ती आणि चैत्य दु:ख
 • मानवातील दिव्य चेतनेचे स्थान
 • मानवातील दिव्यत्वाचा प्रतिनिधी
 • वासनात्मा आणि खरा आत्मा
 • सर्व जीवनच योग आहे
 • साधना – (उत्तरार्ध)
 • साधना – (पूर्वार्ध)
 • हृदय-केंद्रात एकाग्रता
 • योगसमन्वय

 • एकाग्रतेच्या त्रिविध शक्ती
 • एकाग्रतेच्या प्रक्रिया
 • ऐक्यातील परमानंदाचे अधिष्ठान
 • कर्मयोग
 • ज्ञानयोग
 • ज्ञानशक्तीची खरी उन्मुखता
 • ज्ञानोत्तर भक्तितून प्रवाहित होणारे कर्म
 • तंत्रमार्ग
 • तंत्रमार्ग व पूर्णयोग यांतील साम्यभेद
 • तंत्रमार्गातील समन्वय
 • त्यागाची संकल्पना
 • नि:शेष त्याग
 • पूर्णयोगाचा खडतर मार्ग
 • पूर्णयोगाचा परम मार्गदर्शक
 • पूर्णयोगाची वैशिष्ट्ये
 • पूर्णयोगाच्या मार्गावरील पहिली महत्त्वाची पाऊले
 • प्रेमाची परिपूर्ती
 • भक्त आणि ईश्वराचे प्रेममय नाते
 • भक्तियोग
 • भावनात्मक मन व निरीक्षक मन
 • मानसिक-प्राणिक शक्तीची भांडारे
 • मुक्तीचा सर्वांगीण अर्थ
 • मोक्ष – एक अहंभावजन्य कल्पना
 • योगपद्धती आणि विज्ञान
 • योगसमन्वय
 • योगांची चढती शिडी
 • योगाची श्रद्धापूर्वक वाटचाल
 • राजयोग
 • वासनामय जीवाला (Desire-soul) द्यावयाची शिकवण
 • विश्वमातेचा मदतीचा हात
 • समग्र अस्तित्व – ईश्वराचे साधन
 • सर्व जीवन हे योगच आहे
 • साधनत्वाच्या अहंकारापासून सावधान
 • हठयोग
 • श्री माताजी वचनामृत

 • अडचणींच्या पर्वतराशी
 • अडचणींवर मात
 • अंतरंगातील देवता
 • अतिमानव : मानव आणि अतिमानसिक जीव यांमधील दुवा
 • अतिमानवतेचे प्रशिक्षणार्थी
 • अद्भुत आणि अपवादात्मक भाग्य
 • अपत्यप्रेम
 • अवचेतनाशी झगडा
 • अवतरण आणि आविष्करण यांतील फरक
 • असंतुलन आणि आजारपण
 • असंतुलनाची आंतरिक कारणे :
 • अहंकारावर मात
 • आंतरात्मिक शिक्षण
 • आंतरिक कर्म
 • आंतरिक मार्गदर्शक
 • आंतरिक मार्गदर्शक
 • आंतरिक संघर्ष
 • आंतरिक सत्याविषयी सजग होणे
 • आधार फक्त ‘ईश्वरी कृपेचा’
 • आध्यात्मिक अनुभव
 • आध्यात्मिक अनुभव म्हणजे काय?
 • आध्यात्मिक जीवनाची तयारी
 • आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रवेश
 • आध्यात्मिक योद्धा
 • आपली जबाबदारी
 • आपल्या अस्तित्वाचे खरे प्रयोजन
 • आपल्याला जीवन परिवर्तित करावयाचे आहे.
 • आश्रम आणि ऑरोविल
 • इतरांसोबत कार्य करणे
 • इहलोक आणि परलोक
 • ईश्वराच्या अस्तित्वामध्ये जीवन जगणे
 • ईश्वरी इच्छा जाणणे
 • ईश्वरी चेतनेने माझ्यासमोर धरलेले आरसे
 • ईश्वरी संरक्षण
 • ईश्वरोन्मुखता
 • उत्क्रांतीचे पुढील वळण : बुद्धी ते अंतर्ज्ञान
 • उपयुक्ततावाद
 • उपयुक्ततावाद : एक आजार
 • उषानगरी
 • उषेचे आगमन
 • ऊर्ध्व दिशा
 • एक महान स्वप्न
 • एक विशाल स्वप्न
 • ऑरोविलचे केन्द्रस्थान
 • ऑरोविलचे प्रतीक
 • ऑरोविलचे सामूहिक उद्दिष्ट
 • ऑरोविलच्या निर्मितीचा परिणाम
 • ऑरोविलच्या निर्मितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक अट
 • ऑरोविलवासी होणे
 • ऑरोविलवासी होण्यासाठी प्रवेशपात्रता
 • ऑरोविलवासीयांसाठी संदेश
 • औदार्य
 • कर्मबंधन
 • कार्यामधील विसंवाद
 • खरेखुरे कुटुंब
 • खरेखुरे स्वातंत्र्य
 • खऱ्या अर्थाने आनंदी असणे
 • खेचू नका, आत्मदान करा.
 • खेळाचे महत्त्व
 • गत जन्मांचे स्मरण कोणाला?
 • गत जन्मांतील अनुभवांची उपयुक्तता
 • गत जन्मांतील प्रगतीचे मोल
 • गत जीवनांच्या स्मृती
 • ग्रहणशीलता ०२
 • चमत्कार असे घडतात
 • चार मुक्ती
 • चिरतरुण राहा
 • चिरतारुण्य
 • चेतना म्हणजे काय?
 • चेतनेचा विकास
 • चैत्य जीवन आणि गतजीवनाची स्मृती
 • चैत्य पुरुषाची मुक्ती
 • जडभौतिकाचे शुद्धीकरण आणि त्याचा उद्धार
 • जाग्रत जाणीव आणि निद्रावस्थेतील जाणीव
 • जाणिवांचा विकास
 • जाणिवेची उंची
 • जाणिवेची व्यापकता
 • जाणीव आणि तिची साधने
 • जाणीव विशाल कशी करावी
 • जीवनप्रणालीच्या अभ्यासाची व संशोधनाची नगरी
 • जीवनामध्ये धर्माची आवश्यकता
 • जीवनास नकार नको
 • तपस्या म्हणजे आत्मपीडन नव्हे
 • तर्कबुद्धीचे खरे कार्य
 • तीन गोष्टी जपाव्यात
 • तुम्हाला जे बनावयाचे आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करा
 • दिव्य प्रेम
 • दुरिच्छा
 • देहाची प्रार्थना
 • धर्म : एक उड्डाणफळी
 • धर्म आणि अध्यात्म – ०१
 • धर्म आणि अध्यात्म – ०२
 • धर्म आणि अध्यात्म – ०३
 • धर्म आणि अध्यात्म – ०४
 • धर्म आणि अध्यात्म – ०५
 • धार्मिक शिकवण आणि आध्यात्मिक शिकवण
 • धैर्य
 • ध्यान म्हणजे काय?
 • नवीन प्रजातीचा उदय
 • नास्तिकतावाद
 • नि:स्वार्थीपणे कर्म करणे
 • निर्णायक निवड
 • नैतिक जीवन आणि आध्यात्मिक जीवन
 • पती-पत्नीमधील एकत्वाचे गुपीत
 • परम परोपकार
 • परमविज्ञान (श्रीमाताजीकृत प्रार्थना)
 • परमसत्याची आस
 • परिवर्तनाची पूर्वतयारी
 • पहिला प्रयोग
 • पाकशास्त्राची प्रयोगशाळा
 • पुनर्जन्म ही तार्किकदृष्ट्या आवश्यक गोष्ट
 • पुनर्जन्माबाबतची गैरसमजूत
 • पूर्णयोग कोणासाठी?
 • पृथ्वीविषयक कार्याची भावी दिशा – व्यक्तिगत आणि सामूहिक कार्य
 • प्रगती
 • प्राणोद्रेकाला कसे हाताळावे?
 • प्रार्थना – ०१
 • प्रार्थना – ०२
 • प्रार्थना – ०३
 • प्रार्थना – ०४
 • प्रार्थना – ०५
 • प्रार्थना – ०७
 • बदल घडून आला आहे
 • बाह्य कारणे
 • ब्रह्मचर्य
 • भांडणं आणि सामंजस्य
 • भौतिक जाणिवेचे रूपांतरण
 • मद्यपान आणि अनारोग्य
 • मध्यवर्ती विचार
 • मनावर नियंत्रण
 • मनावर नियंत्रण कसे ठेवावे?
 • मला सत्याच्या मार्गाने घेऊन चल !
 • मातृमंदिर
 • मातृमंदिर – प्रतीकात्मक अर्थ
 • मानवजातीसाठी सर्वोत्तम संधी
 • मानवतेच्या भवितव्याला साहाय्यभूत होतील अशा व्यक्ती
 • मानवामधील जाणीवपूर्वक उत्क्रांतीची शक्यता
 • मानवी एकतेतून शांती
 • मानवी चेतनेची अपेक्षित अवस्था
 • मानसिक, प्राणिक आणि शारीरिक भीती
 • मार्ग खडतर आहे
 • मूळ कारणाचा शोध
 • युनेस्कोच्या समितीसाठी लिहिण्यात आलेला मसुदा
 • योगमार्गाची हाक
 • योगमार्गावरील धोके – ०१
 • योगमार्गावरील धोके – ०२
 • योगसाधना आणि असमतोल
 • योगाची पात्रता
 • योगाचे दोन मार्ग
 • योद्ध्याची जिगर
 • रामबाण उपाय
 • रोगजंतुंचे उगमस्थान
 • वाळूचा एक कण
 • विकृती आणि अनारोग्य
 • विचार आणि विकार
 • विचार व्यापक करण्याचा उत्तम मार्ग
 • विचारशलाका २०
 • विचारस्पंदने
 • वैश्विक नगरी
 • वैश्विक प्रवाहाशी स्वत:ला जोडून घेणे
 • व्यक्तिगत प्रगती आणि सामाजिक उत्थान
 • व्यसने आणि आरोग्यहानी
 • शांती ०१
 • शारीरिक असंतुलन
 • श्रद्धा – एकमेव आधार
 • श्रीअरविंद यांची शिकवण
 • श्रीअरविंदांचे जीवितकार्य
 • सच्चा ऑरोविलवासी बनणे
 • सच्च्या ऑरोविलवासीयाची वैशिष्ट्ये
 • सजगतेचा अभाव
 • सत्य जगावयास शिकणे महत्त्वाचे
 • सत्यशोधन
 • सत्यशोधनाचा अधिकार
 • सत्यशोधनासाठी विचारांच्या माध्यमातून उन्नत होणे
 • सत्यसूर्याप्रत उन्नत व्हा
 • सद्भाव
 • संभाव्य अरिष्ट व त्यावरील गूढ उपाय
 • समष्टीचे पूर्णत्व
 • सर्वकाही सर्वांचे
 • सर्वसमावेशक नियम
 • सशक्त देहाची गरज
 • साधेपणा
 • सामूहिक ऐक्य
 • सामूहिक सूचनांची गर्दी
 • सायुज्यतेचा परम आनंद
 • सावधानता
 • सुमेळाची सुरुवात
 • सुव्यवस्था, सुमेळ, सौंदर्य यांसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा
 • सूर्यवत् सहिष्णुता
 • सूर्याचा संदेश
 • स्वत:च्या धर्माचा शोध
 • स्वत:च्या मार्गाचा शोध
 • स्वतंत्र व्यक्तित्वांचे अस्तित्व
 • श्रीअरविंद लिखित पत्रे

 • अतिआवश्यक असेच अनुभव पुढील जन्मात टिकून राहतात
 • आजारपणाची सूचना
 • आजारपणाला सामोरे जाताना
 • आंतरिक चेतना
 • आंतरिक शक्तीच्या आधारे उपचार
 • आंतरिक समर्पणाचा गाभा
 • आत्मदान
 • आत्मदानातील अडचणी
 • आत्मसमर्पण
 • आध्यात्मिक जीवन – एक विशाल साम्राज्य
 • आध्यात्मिक जीवनाचा कायदा
 • आध्यात्मिक तपस्या
 • आध्यात्मिक दिशा
 • आध्यात्मिकतेचा गाभा
 • ईश्वराविषयी तळमळ
 • ईश्वरी कृपेचा हस्तक्षेप
 • औषधोपचारांचा अवलंब ?
 • केंद्रवर्ती श्रद्धा
 • चेतनेचे केंद्र
 • चैत्य पुरुष आणि अनुभव
 • चैत्य पुरुषाच्या पूर्ण प्रकटीकरणासाठी आवश्यक अटी
 • जन्माचा पुरुष वा स्त्री असा धागा
 • जाणिवेमधील परिवर्तन
 • जीवनातील सत्य
 • ज्ञान, कर्म आणि भक्ती मार्ग
 • दिव्य प्रेम
 • दिव्यत्वाचा शोध
 • दृढ निश्चय
 • द्वंद्वातीतता आणि आध्यात्मिकता
 • धार्मिकता, चमत्कार आणि आध्यात्मिकता
 • नवीन जीवनाची तयारी
 • पुनर्जन्माबाबतची गैरसमजूत व तिचे निराकरण
 • पूर्णयोगाच्या संदर्भात चक्रांचे स्थान
 • पूर्णयोगाच्या साधनेमधील पहिला धडा
 • प्रकाशाशी आणि हाकेशी एकनिष्ठता
 • प्राणिक आवरणाद्वारे प्रतिकार
 • प्रामाणिक धावा आणि अभीप्सा
 • प्रामाणिकपणा
 • बहिर्वर्ती चेतना आणि आंतरिक चेतना
 • बाह्य प्रकृती आणि अपूर्णता
 • मानवतेची सेवा आणि आध्यात्मिकता
 • मानवी परिपूर्णत्व आणि आध्यात्मिकता
 • योगमार्गामधील मूलभूत श्रद्धा
 • योगसाधनेचा गाभा
 • योगसाधनेच्या दोन पद्धती
 • विश्रांती व आरोग्य
 • शरीरं – आद्य अध्यात्मसाधनम्
 • श्रद्धा आणि प्राणाची वादळे
 • श्रद्धा, विश्वास
 • श्रद्धेचे स्वरूप
 • श्रीमाताजींचे शक्तिकार्य
 • श्रीमाताजींंप्रत वळणे
 • समर्पण पूर्ण झाल्याची खूण
 • समर्पणाचा परिणाम
 • समर्पणाचा बहाणा ?
 • संरक्षक कवच
 • साधनेचे अधिष्ठान
 • स्वयंसूचना
 • स्वयंसूचनेची ताकद
 • श्रीअरविंद वचनामृत

 • ‘योग’ या संकल्पनेचा आमचा अर्थ
 • अज्ञानावर मात
 • अंतरात्म्याचा उदय
 • अंतिम ज्ञान
 • अतिमानव कोण?
 • अतिमानवतेचे पूर्णसत्य
 • अतिमानवतेच्या पहिल्या पायऱ्या
 • अतिमानवत्वाकडे जाण्याचा दिव्य मार्ग
 • अतिमानसिक परिवर्तनाची पहिली अट
 • अध्यात्मपरायण धर्म
 • अनाम, निराकार, विश्वव्यापी, अनंत धर्म
 • अभीप्सा
 • अभीप्सा
 • अभीप्सा ०२
 • अस्तित्वाची परिपूर्ण परिपूर्ती
 • आचरणात आणली पाहिजे अशी पद्धती
 • आचाराची विचारपूर्वक निवड
 • आचाराची विचारपूर्वक निवड
 • आंतरिक स्वराज्य आणि बाह्य साम्राज्य
 • आत्मपरिपूर्णत्व हे पूर्णयोगाचे उद्दिष्ट
 • आध्यात्मिक आणि अतिमानसिक अतिमानवाचे जीवन :
 • आध्यात्मिक क्रांती
 • आमच्या योगाचे प्रयोजन
 • आम्ही मागितलेले वरदान
 • आर्य : दिव्य योद्धा आणि विजेता
 • ईश-प्रेरित कर्म
 • ईश्वराभिमुख राहून कर्म करणे
 • ईश्वरी साहाय्यासाठी धावा
 • ईश्वरोन्मुख कर्म – दिव्य जीवनाचे एक प्रवेशद्वार
 • उत्क्रांती आणि पुनर्जन्म
 • एकाच आत्मशक्तीची विविध रूपे
 • ग्रहणशीलता ०१
 • चित्शक्तीचे दोन घटक
 • चेतना : एक गतिमान, क्रियाशील ऊर्जा
 • चेतना (Consciousness)
 • चैत्य पुरुष पुढे आणणे
 • चैत्य म्हणजे काय?
 • तुमच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन
 • त्रिमुखी सुमेळ
 • दिव्य जीवनासाठी योग
 • दुर्गास्तोत्र
 • धर्म आणि अधर्म
 • धर्माचे तीन अर्थ
 • ध्यान, कर्म, भक्ती आणि पूर्णयोग
 • नूतन भारत (New India)
 • परम प्रयोजन
 • पुनर्जन्म म्हणजे बक्षीस वा शिक्षा नव्हे
 • पुनर्जन्माच्या सिद्धांताचा खरा पाया
 • पूर्ण योग
 • पूर्णयोग
 • पूर्णयोग आणि आत्मउन्मीलन
 • पूर्णयोग म्हणजे काय?
 • पूर्णयोगाचा लढा
 • पूर्णयोगाची पद्धत
 • पूर्णयोगाचे उद्दिष्ट
 • पूर्णयोगाचे तत्त्व
 • पूर्णयोगाचे त्रिविध ध्येय
 • पूर्णयोगाच्या प्रक्रियेच्या तीन अवस्था
 • पूर्णयोगामध्ये लौकिक आणि पारलौकिकाचा समावेश
 • पृथ्वीवरील अंतिम उत्क्रांती
 • पृथ्वीवरील अंतिम उत्क्रांती
 • प्रार्थनेचे मोल
 • बाह्य परिस्थिती आणि आंतरिक संकल्पक शक्ती
 • भव्य आणि गौरवशाली रूपांतरण
 • भारताचे नियत कार्य
 • भारताच्या राष्ट्रउभारणीचे कार्य
 • भारतीय धर्माच्या तीन मूलभूत संकल्पना
 • मनुष्य : एक प्रयोगशाळा
 • मनुष्य आणि अतिमानव
 • मनुष्य एक संक्रमणशील जीव
 • मानवाची महानता
 • मानवातून अतिमानवाचा उदय
 • योग आणि जाणीव
 • योगाचा खरा अर्थ
 • योगाचा खरा अर्थ
 • योगाची हाक
 • योगाचे व्यावहारिक ध्येय
 • योगाविषयी योग्य दृष्टिकोन
 • रूपांतरणाचा योग
 • लोकशाही
 • व्यक्ति-जाणिवेच्या चार अवस्था
 • शांती ०२
 • शाश्वत धर्म
 • शाश्वत परब्रह्म
 • श्रीअरविंदांची शिकवण
 • श्रीअरविंदांच्या दृष्टिकोनातून ज्ञानयोगाचे साध्य
 • श्रीअरविंदांच्या दृष्टिक्षेपातील अखंड भारत
 • संपूर्णतेची गुरुकिल्ली
 • समता
 • समन्वययोग हाती घेण्याचे कारण
 • सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञान आणि साधना
 • सांप्रदायिक आणि समन्वयात्मक संकल्पना
 • हिंदु धर्म – एक शाश्वत धर्म
 • हिंदुधर्मातील आदर्शांची सापेक्षता
 • संस्मरण

 • अतिमानसाचे अवतरण : एक सुवर्णदिन
 • अधिमानस-जगताचा अनुभव
 • अलेक्झांड्रा डेव्हिड नील आणि वाघ
 • असा शिक्षक – असा विद्यार्थी
 • इच्छाजयाचा आनंद
 • एक सुवर्णदिन
 • एकाग्रतेतून तादात्म्य
 • करुणामूर्ती श्रीअरविंद
 • कर्मसाधना
 • कुतूहल आणि संयम
 • चैत्य अस्तित्वाचा पहिला अनुभव
 • जपानमधील एक प्रसंग
 • तुम्हाला फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही
 • दिव्य प्रेम
 • देवाची नामी व्यवस्था
 • धवलशुभ्र तेजोमय मार्ग
 • नियमनकर्ता चैत्य पुरुष
 • नियमनकर्ता चैत्य पुरुष (Psychic Being)
 • निश्चलता
 • प्रतिभावंत मुलगी
 • प्रभावक्षेत्र
 • प्रार्थनेची परिणामकारकता
 • प्रार्थनेची वेळ
 • भारताचे स्वातंत्र्य निश्चित आहे
 • मला त्यात स्वारस्य वाटत नाही.
 • योगाचा अर्थ
 • रौद्ररूपधारिणी काली
 • वासुदेव: सर्वम् इति
 • विरोधी शक्ती
 • श्रीअरविंदांचे टंकलेखनयंत्र ‘Synthesis of Yoga’ ग्रंथाचे निर्मितीसाधन
 • श्रीअरविंदांचे वाचनवेड
 • श्रीअरविंदांच्या शब्दांचे सामर्थ्य
 • सघन शांती
 • हुजीको