प्रामाणिकपणा – २२

अगदी एक कणभर प्रामाणिकपणादेखील पुरेसा असतो, आणि साहाय्य मिळते. एखाद्याने खरोखर अगदी प्रामाणिकपणे धावा केला, खरोखर प्रामाणिकपणे साद घातली आणि व्यक्तीला अगदी प्रामाणिकपणे उत्तर हवे असेल, तर व्यक्ती प्रतीक्षा करते आणि ते उत्तर नेहमीच मिळते. (मात्र नुसती हाक मारायची आणि त्याच वेळी म्हणायचे, “बघू या, आपण यशस्वी होते का” तर अर्थातच ही काही योग्य परिस्थिती नाही.) आणि व्यक्ती जर स्वतःच्या मनाला शांत करू शकली, आणि थोडीशी जरी शांत झाली, तर व्यक्तीला असे साहाय्य मिळत आहे हे देखील संवेदित होते, एवढेच नव्हे तर ते साहाय्य ज्या रूपात मिळणार आहे तेही तिला संवेदित होते.
*
ढोंग आणि नाटकीपणाचा महासागर असण्यापेक्षा, प्रामाणिकपणाचा एक थेंब हा ‘शाश्वत चेतने’ च्या दृष्टीने, कितीतरी अधिक मूल्यवान असतो.

– श्रीमाताजी [CWM 05 : 370-371], [CWM 12 : 129]

श्रीमाताजी