विचार शलाका – ०१

सामान्य माणसे तुमच्याविषयी जे द्वेषपूर्ण उद्गार काढतात त्यामुळे जर तुम्ही चिंताग्रस्त झालात, दुःखी झालात किंवा नाउमेद झालात तर तुम्ही (योग)मार्गावर फार पुढे जाऊ शकणार नाही. आणि अशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत येतात याचे कारण तुम्ही दुर्दैवी आहात किंवा तुमच्या नशीबातच सुख नाही असे नसते, तर उलट दिव्य चेतना व दिव्य कृपा तुमचा संकल्प गांभीर्याने घेते आणि (सोनाराकडे असणारा) कसोटीचा दगड (ज्याप्रमाणे सोन्याची पारख करतो) त्याप्रमाणे, तुमचा निश्चय किती प्रामाणिक आहे, मार्गातील अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी तुम्ही किती खंबीर आहात, याची पारख करण्यासाठी जणू एक कसोटीचा दगड असावा त्याप्रमाणे आजूबाजूच्या परिस्थितीला ती दिव्य चेतना व दिव्य कृपा मुभा देते, हे त्यामागचे कारण असते.

म्हणून जर का कोणी तुमचा उपहास केला किंवा कोणी तुमच्याविषयी निंदाजनक शब्द उच्चारले तर पहिली गोष्ट तुम्ही ही केली पाहिजे की, अंतर्मुख होऊन, आपल्यातील कोणत्या दुर्बलतेमुळे वा कोणत्या अपूर्णतेमुळे असे घडले ते पाहिले पाहिजे; तसेच तुम्ही उदास, संतप्त किंवा उद्विग्न होता कामा नये, कारण तुमचे जे खरे मूल्य आहे असे तुम्हाला वाटते त्याची लोकांना कदर नसते; उलट तुमचा कोणता दोष, कोणती दुर्बलता वा कोणती विकृती दुरुस्त करावयास हवी हे दाखवून दिल्याबद्दल तुम्ही ‘दिव्य कृपे’चे ऋणी असावयास हवे.

म्हणून दुःखी होण्याऐवजी, तुम्ही पूर्णपणे समाधानी असले पाहिजे आणि तुमच्या विरोधात, तुमचे अहित व्हावे म्हणून जो घाट घातला गेला होता त्याचा तुम्ही पुरेपूर लाभ करून घेतला पाहिजे.

– श्रीमाताजी
(CWM 03 : 282-284)

श्रीअरविंद