(मातृमंदिर ज्या स्तंभावर उभारलेले आहे त्या चार स्तंभांचा अर्थ)

उत्तर दिशा – महाकाली
पूर्व दिशा – महालक्ष्मी
दक्षिण दिशा – महेश्वरी
पश्चिम दिशा – महासरस्वती

*

(मातृमंदिराच्या पायापासून सभोवती असलेल्या बारा भुयारी कक्षांचा अर्थ)

मन:पूर्वकता, विनम्रता, कृतज्ञता, चिकाटी, अभीप्सा, ग्रहणशीलता, प्रगती, धैर्य, चांगुलपणा, औदार्य, समत्व (समभाव), शांती.

*

(मातृमंदिराच्या भोवती असणाऱ्या बारा उद्यानांचा अर्थ)

अस्तित्व, चेतना, परमानंद, प्रकाश, जीवन, शक्ती, ऐश्वर्य, उपयोगिता, प्रगती, तारुण्य, सुसंवाद, परिपूर्णत्व.

– श्रीमाताजी
(CWM 13 : 226)

श्रीमाताजी