सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन सहकार्याने काही निर्मिती करावी याविषयी मी बोलत आहे… सत्याच्या पायावर उभारल्या जाणाऱ्या निर्मितीतील राष्ट्रांच्या परस्परसहकार्याविषयी मी बोलत आहे…. सत्याच्या पायावर उभारल्या जाणाऱ्या एका निर्मितीबद्दल सर्वांमध्ये असलेल्या एकत्रित आस्थेविषयी मी बोलत आहे.

असत्यावर आधारित संहारक असे सामर्थ्य मिळविण्यासाठी त्यांनी आजवर संयुक्तपणे स्वारस्य दाखविले आहे. (अर्थातच, परस्परांमध्ये कोणतेही साधर्म्य नसताना सुद्धा.) ऑरोविल म्हणजे त्यातीलच काही शक्तीचे चांगल्या दिशेने वळविणे आहे. (जी संख्येने कमी आहे, मात्र गुणवत्ता, दर्जा या दृष्टीने अधिक चांगली आहे.) खरोखरच अशी आशा आहे, – या आशेच्या पायावरच ऑरोविलची उभारणी झाली आहे. असे काही घडविणे ही सुमेळाची सुरुवात असेल.

– श्रीमाताजी
(The Mother : Mother’s Agenda, September 21, 1966)

श्रीमाताजी