ऑरोविल ही एक अशी वैश्विक नगरी बनू इच्छिते की, जेथे पंथातीत होऊन, सर्व राष्ट्रीयता व सर्व प्रकारच्या राजकारणाच्या अतीत होऊन, सर्व देशांमधील स्त्रीपुरुष, शांती व प्रगतशील सुसंवादाने जीवन व्यतीत करू शकतील. मानवी एकता प्रत्यक्षात उतरविणे हा ऑरोविलचा हेतू आहे.

*

पृथ्वीला अशा एका स्थानाची आवश्यकता आहे की, जिथे माणसे राष्ट्राराष्ट्रांमधील वैमनस्य, सामाजिक रूढी, स्व-विसंगत नैतिकता आणि परस्परांमध्ये झगडणारे धर्म यांच्यापासून दूर राहून जगू शकतील; एक असे स्थान की, जिथे मानव, भूतकाळच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन, अभिव्यक्त होऊ पाहणाऱ्या दैवी चेतनेच्या शोधामध्ये, त्याच्या सरावामध्ये स्वत:ला पूर्णत: वाहून घेऊ शकेल. असे स्थान बनण्याची ऑरोविलची इच्छा आहे आणि उद्याचे ‘सत्य’ जगणे, ही ज्यांची अभीप्सा आहे त्या सर्वांना, ऑरोविलने स्वत:स अर्पित केले आहे.

*

(ऑरोविल) अंतिमत: एक असे स्थान असेल की, जेथे एखादी व्यक्ती केवळ प्रगतीचा आणि स्वत:च्या अतीत जाण्याचा विचार करीत असेल.
अंतिमत: असे एक स्थान की, जेथे एखादी व्यक्ती राष्ट्र, धर्म व आकांक्षांच्या संघर्षांविना किंवा शत्रुत्वाविना शांतीने जगू शकेल.
अंतिमत: असे एक स्थान की, जेथे कोणत्याच गोष्टीला एकमेवाद्वितीय सत्य म्हणून स्वत:ला इतरांवर थोपविण्याचा अधिकार नसेल.

– श्रीमाताजी
(CWM 13 : 188), (CWM 13 : 202), (CWM 13 : 195-196)