संकलित ग्रंथ संपदा

श्रीअरविंद व श्रीमाताजी यांचे विपुल साहित्य इंग्रजीत उपलब्ध आहे. त्यांनी जीवनातील बहुतेक सर्व विषयांवर लेखन केले आहे. तेव्हा त्यांनी एखाद्या विषयावर जे विचार व्यक्त केले आहेत ते एकत्रित स्वरूपात संकलित केले तर वाचकांना त्यातून त्याबद्दलची एक जाण येऊ शकते, या हेतुने विविध विषयांवरील विचार संकलित करून पुस्तकरूपाने सादर करत आहोत.

Durga Stotra Cover